GMK Enerji tarafından tüm termodinamik ve mekanik tasarımları yapılan tamamen Türk mühendisliği ile geliştirilen Direct Contact Steam Condenser projesi Beştepeler Enerji Üretim Tic. A.Ş. firmasına ait 24 MW kapasiteli Kubilay JES santralinde devreye alındı.

GMK Enerji tarafından tüm termodinamik ve mekanik tasarımları yapılan tamamen Türk mühendisliği ile geliştirilen Direct Contact Steam Condenser projesi Beştepeler Enerji Üretim Tic. A.Ş. firmasına ait 24 MW kapasiteli Kubilay JES santralinde devreye alındı.

Bu proje ile santralda basınç düşüklüğü sebebiyle kullanılamayan ve atmosfere atılan buharı kullanarak 60 °C sıcaklıkta ve 200 ton/saat debide re-enjeksiyon suyunun sıcaklığı 135 °C'ye çıkarılmış ve yoğuşan buharın suyu ile santrala 225 ton/saat ek jeotermal akışkan gönderilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca re-enjeksiyondan alınan suyun basıncının buhar basıncına eşitlenmesi için özel bir basınç düşürücü türbin kullanılmış ve bu türbin ile 60 kW ek enerji elde edilmesi planlanmıştır.

GMK Enerji'nin özel tasarımı Direct Contact Steam Condenser ile Kubilay JES'in ek kuyu gerekmeksizin 1500 kW net elektrik enerjisi üretmesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak geçmişte atmosfere atılmak zorunda kalınan atık buharın enerji üretiminde kullanılması ile projenin çevreye faydalı yanı olmuştur.

GMK ENERJİ A.Ş jeotermal enerji sektöründe elektrik santrali, bölgesel ısıtma, sera ve termal otel yatırımcılarına proje, mühendislik, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Başlıca hizmetleri:

  • Jeotermal Kaynağın Üretim Modellemesinin Yapılması ve Jeotermal Santral Fizibilitesi,
  • Elektrik santralı, bölgesel ısıtma, sera vs. fizibilitesi, projelendirilmesi ve konsept tesis tasarımı,
  • Elektrik santrali seçimi sırasındaki mühendislik, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri ile kontrat yazılması
  • Kuyu içi pompa modellemesi ve pompalı santral tasarımı,
  • Jeotermal santral mekanik, elektrik ve inşaat projelendirme (BOP tasarımı)
  • Jeotermal ısıtmalı sera, termal havuz ve ısıtma merkezi tasarımı, projelendirmesi ve imalatı,
  • Owner Engineering,
  • Santral ve kuyu işletmelerine teknik destek ve performans arttırma çalışmalarıdır.

GMK Enerji yerli mühendislik ve projeciliğini uluslararası jeotermal arenada ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.